Woordenboek Overzicht

Moeilijke termen makkelijk uitgelegd : Astronomie - Ruimtevaart en Wetenschap 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kernfusie

Scheikundig proces waarbij de kernen van deeltjes worden samengesmolten in een groter deeltje. De resultaat massa is kleiner dan de beginmassa de “verdwenen” massa is omgezet in energie. (e=mc2)

Lees verder »

Kleurindex

Het is gebruikelijk de sterren te karakteriseren door een getal dat de verhouding aangeeft tussen de blauwe en de rode straling die ze uitzenden. Dit getal is de kleurindex

Lees verder »

Komeet

Kleine hemellichamen in ons zonnestelsel die over het algemeen in een langgerekte baan om de zon lopen. Ze bestaan uit de kern van vaste deeltjes en bevroren gas omgeven door een wazig schijfje de coma. Als een komeet de zon nadert ontstaat een staart

Lees verder »

Kosmologie

De wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van de sterren, sterrenstelsels, planeten en alles wat zich buiten onze atmosfeer afspeelt.

Lees verder »