Woordenboek Overzicht

Moeilijke termen makkelijk uitgelegd : Astronomie - Ruimtevaart en Wetenschap 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Inclinatie

Ook wel de hellingshoek genoemd. Het is de hoek die het baanvlak van een object in de ruimte maakt met een basisvlak. Meestal geldt het equatoriale vlak van het moederlichaam waar het object omheen draait als basisvlak. De aarde heeft een inclinatie van 23,439 graden met de aardbaan om de zon.

Lees verder »

Infrarood sterrenkunde

Deelgebied van de sterrenkunde waarin men onderzoek verricht in enkele golflengte gebieden van het infrarood. De golflengte van infrarood ligt met golflengten tussen circa 780 nanometer en 1 mm (106 nm), dus tussen het (zichtbare) rode licht en de microgolven. Veelal wordt het golflengtegebied van 780 nm tot 10 micrometer aangeduid met nabij-infrarood, van 10 tot 30 µm met middel-infrarood, van 30 µm tot 300 µm met ver-infrarood en van 300 µm tot 1 mm met sub-millimetergebied.

Lees verder »

Isotoop

Elk van de vormen van eenzelfde element met dezelfde chemische eigenschappen maar met een verschillende atoomkern en verschillende natuurkundige eigenschappen

Lees verder »