Disclaimer

Disclaimer : Voor uw en onze duidelijkheid

Het onderstaande is van toepassing op deze website: www.allesoverhetheelal.nl. Door de site te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
U kunt onze website bezoeken zonder informatie te verschaffen over uw identiteit.
Echter op het moment dat u inlogt, beschikken wij ook over uw identiteit. (Nog niet van toepassing)

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van advertising cookies.
Wel gebruiken we functionele cookies bij het inloggen. (Nog niet van toepassing)

Wij gebruiken Google Analytische cookies welke door Google worden geplaatst. Met Google Analytics houden we onder andere het aantal bezoekers bij, de pagina’s die mensen bij ons bezoeken en de volgorde daarvan, de websites waarvan zij afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet.
De statistieken die dit opleveren helpen ons de website beter te laten aansluiten op de wensen en het zoekgedrag van bezoekers.
Wie de individuele bezoeker is, is voor Alles over het Heelal daarom niet relevant; de resultaten worden dan ook uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Advertenties

Op deze website worden geen advertenties getoond en ‘advertentiecookies’ worden op deze site niet geplaatst. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.
Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit de database van Alles over het Heelal te laten verwijderen.

Social media

Op deze website zijn knoppen opgenomen om berichten te kunnen delen op de sociale netwerken van Facebook, Twitter en Google+. Hierbij worden cookies gebruikt van deze sociale netwerken. Wij verwijzen u naar de privacyverklaringen van Facebook, Twitter en Google+ voor een uitleg over de wijze waarop zij met persoonsgegevens omgaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
Alles over het Heelal aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.
Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Alles over het Heelal of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Alles over het Heelal. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Alles over het Heelal.

Beeldmateriaal

Wij hebben ons uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbenden van beeldmateriaal dat wordt gebruikt te achterhalen. Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan u (mede-)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan u geen toestemming hebt verleend, kunt u zich in verbinding stellen met Alles over het Heelal.

Financiële belangen

Achter Alles over het Heelal zitten geen financiële belangen (non-commercieel karakter).