Copyright

Copyright: Alle regels en afspraken op een rij, voor uw en onze duidelijkheid 

Het onderstaande is van toepassing op deze website: www.allesoverhetheelal.nl. Door de site te gebruiken stemt u in met deze copyright regels.

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van Alles over het Heelal. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De site is evenmin verantwoordelijk voor de reactie’s die gepost worden op de nieuwsdienst en artikelen.

Linken naar Alles over het Heelal

Het is de gebruiker van Alles over het Heelal toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ons, een koppeling aan te brengen tussen uw site en de site van Alles over het Heelal.

Afbeeldingen

Alles over het Heelal plaatst foto’s die afkomstig zijn van bijvoorbeeld de overheid, universiteiten, de ESA, ESO en NASA. Deze foto’s zijn vrij te gebruiken zijn eigendom van deze organisaties. Deze foto’s vallen onder de gebruiksovereenkomsten van deze desbetreffende sites. Wanneer je deze foto’s wenst te gebruiken, kopieer deze niet van deze site maar haal ze direct op bij de websites van deze organisaties.

Indien u toch afbeeldingen gebruikt van Alles over het Heelal dan hebben wij het recht om u strafrechtelijk te vervolgen.

Het hotlinken van afbeeldingen, dit is het linken en invoegen van afbeeldingen afkomstig van andere websites, is verboden. Als u toch afbeeldingen wilt gebruiken dan is dit alleen mogelijk na het verkrijgen van voorafgaande toestemming gegeven door Alles over het Heelal.

Teksten

Alles over het Heelal plaatst artikelen en vertaalt nieuwsberichten die afkomstig zijn van bijvoorbeeld de overheid, universiteiten, de ESA, ESO en NASA. Deze berichten zijn eigendom van Alles over het Heelal. Kopieën, aanpassingen, bewerkingen van het geheel of van een gedeelte van deze berichten, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden

Als u toch (delen van) teksten wilt gebruiken dan is dit alleen mogelijk na het verkrijgen van voorafgaande toestemming gegeven door Alles over het Heelal.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Alles over het Heelal of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Alles over het Heelal. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Alles over het Heelal.

Financiële belangen

Achter Alles over het Heelal zitten geen financiële belangen (non-commercieel karakter).